DOA MUSTAJAB dari sebelum menikah


1. Doa sebelum menikah semoga mendapatkan jodoh yang baik : Q.S.26 (Asy-Syuara) ayat 83 :  habli hukman Doa Mustajab Sepanjang Masa
(Ibrahim berdoa): “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah (agar aku menjadi orang yang bijaksana) dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang shaleh”.
2. Doa saat menikah Q.S.17 (Al Isra’) ayat 80 :
sifaan la Doa Mustajab Sepanjang Masa “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah (pula) aku dengan cara keluar yang baik dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong”.
3. Doa sesudah menikah semoga semua urusan lancar Q.S.18 (Al Kahfi) ayat 10 :
miladungka Doa Mustajab Sepanjang Masa
”Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).”
4. Doa mustajab  akan bersenggama :
bismilla Doa Mustajab Sepanjang Masa ” Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari syaithon dan jauhkanlah syaithon dari (anak) yang Engkau karuniakan/berikan kepada kami”.
5. Doa mustajabmohon dijadikan janin yang ada dalam kandungan lahir nanti laki-laki/perempuan :
  • Doa mustajab ingin punya anak perempuan :
-  Dibaca oleh istri :
nama perempuan Doa Mustajab Sepanjang Masa
 ”Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam kandunganku dengan nama ( ………….   sebutkan calon nama anak perempuan yang akan diberikan nantinya ),  maka jadikanlah dia anak perempuan yang shalihah”.
- Dibaca oleh suami :
nama laki Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam kandungan istriku dengan nama (…………… sebutkan calon nama anak perempuan yang akan diberikan nantinya )   maka jadikanlah dia anak perempuan yang shalihah”.
  • Do’a ingin punya anak lak-laki :
- Dibaca oleh istri :
bihaqi nabi Doa Mustajab Sepanjang Masa “Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam kandunganku dengan nama ……………… ( sebutkan calon nama anak laki-laki yang akan diberikan nantinya ) maka jadikanlah janin ini anak laki-laki yang shalih dengan  haknya Nabi yang mempunyai nama yang mulia, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad SAW”.
- Dibaca oleh suami :
bihaqi nabi 2 Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam kandungan istriku dengan nama ………… ( sebutkan calon nama anak laki-laki yang akan diberikan nantinya )  maka jadikanlah janin tersebut anak laki-laki yang shalih dengan  haknya Nabi yang mempunyai nama yang mulia, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad SAW”.
6. Doa mohon diberikan keselamatan (dibaca oleh ibu yang sedang hamil) :
doa ibu hamil Doa Mustajab Sepanjang Masa
“ Ya Allah jagalah anaku selama ada dalam kandunganku, sembuhkanlah dia (apabila ada penyakitnya), Engkau adalah Dzat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, kesembuhan yang tidak akan membawa penyakit. Ya Allah jadikanlah anak-anak yang ada dalam kandunganku dengan bentuk yang bagus (tampan/cantik) dan tetapkanlah di dalam hatinya untuk senantiasa beriman kepadaMu dan RasulMu. Ya Allah keluarkanlah anakku dari kandunganku pada waktu aku melahirkan dengan mudah dan selamat. Ya Allah jadikanlah anakku, anak yang sehat, sempurna, berakal, cerdas, baik pengetahuan agamanya dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Ya Allah berilah anakku umur yang panjang, badan yang sehat, akhlak (budi pekerti) yang luhur, lisan yang fasih serta suara yang bagus untuk membaca Al Qur’an dan Hadits berkat kebaikan Nabi Muhammad SAW. Segala puji hanyalah untuk Allah yang menguasai seluruh alam”.
7. Doa untuk ibu hamil (dibaca oleh ibu hamil)
- Q.S.3 (Ali Imran) ayat 35 :
robbi inni nadartu Doa Mustajab Sepanjang Masa
”Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku bernadzar kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (kepada Mu). karena itu terimalah (doaku) ini . Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
- Q.S.16 (An Nahl) ayat 78 :
wallohu akhrojakum Doa Mustajab Sepanjang Masa “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.
8. Doa untuk ibu hamil dibaca oleh suami-istri,
Q.S.2 (Al Baqarah) ayat 286 :
akhir baqoroh Doa Mustajab Sepanjang Masa ”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan  kepada kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Berilah kami maaf, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka berilah kami pertolongan (untuk menang didalam menghadapi) orang-orang kafir.”
Q.S.25 (Al Furqan) ayat 74 :
robana hablana Doa Mustajab Sepanjang Masa ”Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa
  Q.S.3 (Ali Imran) ayat 173 :
hasbuna Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung”.
- Q.S.8 (Al Anfal) ayat 40 :
nimalmaula1 Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong”
walahaula Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Tidak ada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia”
9. Doa mustajabibu yang sedang menyusui Q.S.26 (Asyu’ara) ayat 78 – 80 :
aladihola Doa Mustajab Sepanjang Masa 78. “(Dia-lah Allah SWT) yang telah menciptakan aku, Maka Dialah yang menunjuki aku
waida maridtu Doa Mustajab Sepanjang Masa
79. “dan Dia-lah Tuhan yang memberiku makan dan minum”
waladi yuti Doa Mustajab Sepanjang Masa 80. “dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”
10. Doa mustajabuntuk ibu nifas :
Dalam keadaan nifas seorang ibu masih diperbolehkan membaca sholawat, istighfar, tasbih, tahmid dan tahlil.
Do’a untuk ibu nifas ketika istinja’ (cebok) :
alohuma tohir Doa Mustajab Sepanjang Masa “Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan, dan lindungilah kehormatan (kemaluan) ku dari kejahatan (penyakit)”. Selanjutnya,…… 11. Doa mustajabuntuk bayi yang baru lahir sesudah di adzankan:
uiduha Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Ya Allah Yang Maha Esa, tempat semua orang meminta, aku mohon perlindungan-MU untuk anakku dari segala kejahatan orang yang hasad/dengki”.
alohuma ini uiduka1 Doa Mustajab Sepanjang Masa
“Ya Allah dengan segala kesempurnaan kalimat-MU, aku mohon perlindungan untuk anakku dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, dari gangguan semua binatang, dan dari gangguan pandangan mata yang dapat membawa akibat buruk kepada apa yang dilihatnya”.

0 komentar: